I. Sản phẩm không chấp nhận đổi trả.

Chúng tôi không chấp nhận đổi trả đối với các sản phẩm như sau:

  • Sản phẩm có yêu cầu đặc biệt cần lưu trữ đông lạnh.
  • Các loại thuốc không bán đơn vị lẻ nhưng khách đã mở hộp, làm hỏng tem mác.
  • Các loại thuốc dưới dạng lỏng, siro … nhưng đã bị bóc, mất tem nhãn niêm phong làm ảnh hưởng tới chất lượng của thuốc.

II. Sản phẩm chấp nhận đổi trả.

  1. Thời gian áp dụng đổi trả.
  • Thời gian áp dụng đổi trả bắt đầu được tính kể từ khi khách hàng nhận được sản phẩm.
  • Thuốc Thân Thiện đồng ý cho khách hàng đổi, trả trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận hàng.
  • Chúng tôi sẽ hoàn tiền hoặc đổi hàng ngay lập tức nếu khách hàng trả hàng tại nhà thuốc.

   2. Phương thức áp dụng đổi trả.

  • Đối với sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất: Khách hàng được đổi hàng 1 đổi 1 hoặc hoàn tiền mà không phải mất thêm bất cứ chi phí nào.
  • Đối với sản phẩm không bị lôi: Khách hàng được quyền đổi hàng, hoàn tiền và sẽ chịu chi phí vận chuyển đơn hàng cả chiều đi và chiều về.