I. Nhà thuốc Thân Thiện thực hiện chính sách tích điểm cho khách hàng như thế nào?

  1. Tặng ngay 10.000 điểm tương đương 10.000 đồng khi khách hàng mua hàng lần đầu tiên tại nhà thuốc Thân Thiện với hóa đơn bất kỳ.
  2. Đối với mỗi loại hàng hóa sẽ được tích lũy điểm số khác nhau. Điểm số được tích lũy trên từng sản phẩm, được công khai trên trang sản phẩm của website của nhà thuốc. Vì vậy, khách hàng sẽ tiết kiệm hơn khi mua sắm tại nhà thuốc Thân Thiện.
  3. Khách hàng chỉ cần đăng ký thông tin với nhà thuốc bao gồm thông tin: Họ tên, địa chỉ giao hàng, Số điện thoại cho lần đầu tiên. Những lần sau, hệ thống của nhà thuốc sẽ lưu trữ số điểm tích lũy của khách hàng.

II. Điểm số tích lũy được quy đổi, thanh toán như thế nào?

  1. Sau mỗi lần mua hàng, khách hàng sẽ có điểm số tích lũy, nhân viên bán hàng tại nhà thuốc sẽ thông báo cụ thể số tiền tích lũy của khách hàng tính tới thời điểm khách thanh toán xong đơn hàng. 
  2. Điểm số tích lũy của khách hàng sẽ được trừ trực tiếp vào hóa đơn mua hàng lần sau cho khách hàng.
  • Trường hợp số tiền hóa đơn lần sau lớn hơn số điểm tích lũy. Khách hàng chỉ phải thanh toán phần chênh lệch sau khi lấy tổng tiền hóa đơn trừ đi số tiền tích lũy.
  • Trường hợp số tiền hóa đơn lần sau nhỏ hơn số điểm tích lũy, khách hàng không phải thanh toán tiền mua hàng cho hóa đơn đó và số tiền tích lũy dư vẫn được tích lũy tại nhà thuốc.

   3. Thời hạn của điểm tích lũy: Điểm tích lũy của khách hàng có thời hạn trong vòng 12 tháng kể từ ngày giao dịch cuối cùng.